Ngày 27/04/2020 trường tiểu học Phú Đình tổ chức tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến Viettel Study cho cán bộ giáo viên trong trường

           Thực hiện công văn số 134/PG&ĐT ngày 27/3/22020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc hướng dẫn dạy học qua Internets, trên truyền hình đối với các trường Tiểu học, THCS trong thơi gian nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

          Ngày 27/04/2020 trường tiểu học Phú Đình tổ chức tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến Viettel Study cho cán bộ giáo viên trong trường để giáo viên có thể giúp học sinh ôn tập lại những kiến thức đã học trong năm học 2019-2020 đồng thời giúp học sinh  tiếp cận với phương pháp học tập hiện đại trong môi trường Internet.