Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường

          Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 Trường Tiểu học Phú Đình kết hợp với trường Mầm non Phú Đình thực hiện công tác chuyển tiếp trẻ mầm non lên tiểu học. Qua đó nhà trường đã cử các giáo đồng chí giáo viên đang giảng dạy lớp 1 đến trường mầm non để làm quen với các em học sinh mẫu giáo 5 tuổi

Các cô giáo trường tiểu học đến thăm các em mẫu giáo 5 tuổi tại trường Mầm non Phú Đình

          Đồng thời nhà trường cũng tổ chức đón các cô giáo và hơn 100 em học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến thăm trường, lớp.

Các em mẫu giáo 5 tuổi thăm lớp học, khu làm việc của cán bộ giáo viên, thư viện