Thực hiện Kế hoạch số  06/KH-LĐLĐ huyện ngày  22/02/2022 về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2022

          Chiều ngày 29/4/2022 Công đoàn Trường Tiểu học Phú Đình tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi hưởng ứng tháng công nhân năm 2022. 

          Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tính tiên phong, tinh thần sáng tạo và tinh thần đoàn kết của các công đoàn viên trong nhà trường. Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19

          Sau đây là các hình ảnh của buổi giao lưu bóng chuyền hơi giữa các tổ trong nhà trường.