Hòa chung với không khí cả nước đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngày 17/6/2020 Đoàn viên thanh niên trường Tiểu học Phú Đình tham gia đội văn nghệ xung kích trình bày những tiết mục đặc sắc Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Đình nhiệm kỳ 2020-2025. 

          Sau đây là 1 số hình ảnh