Đánh giá hoạt động tháng 8 triển khai kế hoạch tháng 9

          Ngày 03/9/2019 Chỉ bộ trường Tiểu học Phú Đình tổ chức họp để đánh giá hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 2 đ/c Ma Thị Cầu, Hoàng Thị Tuyết Mai

Triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2019

Trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đ/c Ma Thị Cầu, Hoàng Thị Tuyết Mai