Công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của mỗi chi bộ

          Thực hiện Quyết định số: 5218-QĐ/HU; 5219-QĐ/HU; 5220-QĐ/HU; 5221/QĐ-HU ngày 26/9/2019 của Huyện ủy Định Hóa, Quyết định kết nạp Đảng viên

          Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng. Cùng sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn trường và trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Trần Thị Hoạt; quần chúng Hoàng Công Kiểm; quần chúng Trần Thị Hảo và quần chúng Phan Thị Lành.

          Hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2019 Chi bộ Trường TH Phú Đình long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 04 quần chúng theo quyết định của huyện ủy huyện Định Hóa.

           Sau đây là hình ảnh của Lễ kết nạp Đảng viên mới

04 quần chúng ưu tú đọc đơn xin vào Đảng

Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú nhận xét

Đọc và trao quyết định kết nạp cho đ/c Trần Thị Hoạt

Trao Quyết định cho đ/c Hoàng Công Kiểm

Trao Quyết định cho đ/c Trần Thị Hảo

Trao Quyết định kết nạp cho đ/c Phan Thị Lành

Lời tuyên thệ của 4 đ/c Đảng viên mới

         Cũng trong buổi lễ kết nạp đ/c Bùi Văn Lai - Bí thư chi bộ đã giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ 4 đ/c đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để trở thành đảng viên chính thức của Đảng