Việc tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca đã trở thành nề nếp của trường Tiểu học Phú Đình, được toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh thực hiện nghiêm túc vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần.

    Thực hiện nề nếp việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, của toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong nhà trường.