Thực hiện Công văn số 148/CV-PGDĐT ngày 12/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác kiểm tra cuối năm và nghiệm thu, bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6, năm học 2021-2022.

          Sáng thứ 5 ngày 28/4/2022 Ban Giám hiệu, Chuyên môn nhà trường đã tổ chức kiểm tra cuối năm học môn Toán, Tiếng Viết lớp 5. Buổi kiểm tra có sự phối hợp của các đ/c trong Ban giám hiệu và giáo viên  trường THCS Phú Đình trong việc coi, chấm. Buổi kiểm tra diễn ra tốt đẹp. 

         Sau đây là hình anh của buổi kiểm tra