Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn là hoạt động cần thiết để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh

          Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid và đón các em học sinh trở lại trường học theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thứ 7 ngày 27 tháng 02 năm 2021 trường Tiểu học Phú Đình đã tổ chức lao động vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, lau bàn ghế....