Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa, về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

          Trường Tiểu học Phú Đình đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động:

          - Tuyên truyền về “Ngày sách Việt Nam” năm 2022, chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách, nét đẹp văn hóa đọc góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

          - Phát động bổ sung đầu sách cho tủ sách dùng chung năm học 2021-2022 với các đầu sách bao gồm: sách tham khảo, sách giáo dục kỹ năng sống, sách giáo khoa đã qua sử dụng, với số lượng tự nguyện tùy thuộc vào quá trình giữ gìn, bảo quản.

          - Tổ chức các hoạt động đọc, giới thiệu sách và trả lời những câu hỏi về toán học, văn học, lịch sử, địa lý, tự nhiên xã hội....

         Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động:

Văn nghệ hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Ban giám hiệu tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc, tủ sách dùng chung

Các em học sinh tham gia đọc sách tại Thư viện nhà trường

 

Các em học sinh đọc sách tại các góc đọc của nhà trường

Các em học sinh tham gia nhảy dân vũ